Zakonodaja o zdravju otrok

Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah

Slovensko besedilo https://unicef.blob.core.windows.net/uploaded/documents/KOP.pdf
Originalno besedilo http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
Članek http://www.naravnaimunost.si/Zdravje/odgovornost.php

Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP 2008) med drugim opredeljuje:

Foto: ShutterstockPovezave za raziskovanje:
- ZZZS: Izbira in zamenjava osebnega zdravnika (pravne podlage)
http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/1D31F8DE2E4E2A38C1256E8B004F2DC7

- ZPS: Zamenjava osebnega zdravnika
http://www.zps.si/zdravje/vprasanja-potrosnikov/zamenjava-osebnega-zdravnika.html

- Forum med.over.net: Menjava pediatra in prenos zdravstvene dokumentacije
http://med.over.net/forum5/read.php?414,7127515

- IVZ: Pojasnilna dolžnost pred cepljenjem otroka (2011)
http://img.ivz.si/janez/2046-5482.pdf

- Opozorilo društva SVOOD o kršitvah otrokovih pravic v zdravstvu
http://www.pozitivke.net/article.php/Teden-Otroka-Pediatrija-Pravica

- CIPC: Slovenske prakse obveznega cepljenja otrok in pravice staršev v represivnem sistemu
http://www.prostovoljno-cepljenje.si/docs/prakse_cepljenja-krsitve_pravic.pdf

Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB 2006) med drugim opredeljuje:

Viri za raziskovanje in mednarodne primerjave:
- IVZ: Program rednih cepljenj v Sloveniji
http://img.ivz.si/janez/2062-5641.pdf

- IVZ: Pojasnilna dolžnost pred cepljenjem otroka (2011)
http://img.ivz.si/janez/2046-5482.pdf

- Pogačnik, J.: Možnosti za opustitev cepljenja
http://www.zazdravje.net/razkrivamo.asp?art=433

- SVOOD: Pobuda za oceno ustavnosti obveznega cepljenja (2001)
http://www.svood.org/UPobuda1.html

- Pobuda vladi o svobodi odločanja o cepljenju (2011)
http://predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/1973

- AVAAZ: Peticija za odpravo represije in za prostovoljno cepljenje otrok v Sloveniji (2012)
http://www.avaaz.org/en/petition/We_want_to_stop_the_state_represive_measures_against_the_parents_who_dont_want_to_vaccinate_their_children/

- EFVV (European Forum forVaccineVigilance): Pregled sistemov cepljenja v Evropi (stranski učinki, epidemiologija, zakonodaja)
http://efvv.eu/images/English.pdf

- NVIC: Pravni sistem, izjeme in opustitve v ZDA
http://www.nvic.org/vaccine-laws.aspx in po posameznih zveznih državah http://www.nvic.org/Vaccine-Laws/state-vaccine-requirements.aspx

- WHO: Iskanje programov cepljenj po državah
http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/schedules

Zakon o vrtcih (ZVrt 1996) glede vpisa in zdravja otrok opredeljuje:

Zakon o osnovni šoli (ZOsn 1996) glede zdravstvenega varstva otrok opredeljuje:

Zakon o zdravilstvu (ZZdrav 2007) med drugim opredeljuje:

Direktiva EU – Prost pretok na področju zdravstvenih pravic v Evropski uniji

26. oktobra 2013 stopi v veljavo evropska direktiva 2011/24/EU, ki ureja pravice čezmejnega zdravljenja in omogoča prost pretok pacientov. Zaradi nje se spreminjata tudi organizacija in pravni red slovenskega zdravstvenega sistema. Zavarovana oseba bi lahko v vsaki državi članici koristila vse zdravstvene storitve, do katerih ima pravico v naši ureditvi, pri čemer ji bo zagotovljena možnost povrnitve stroškov prek državne zdravstvene zavarovalnice. Pogajanja držav članic so najtežja glede podrobnosti, povezanih s povračilom stroškov čezmejnega zdravljenja.

Viri za raziskovanje:
Članek Delo: Prenova obveznega zdravstvenega zavarovanja, dr. Grega Strban, Pravna fakulteta Ljubljana, 20. april 2013
http://www.delo.si/zgodbe/sobotnapriloga/prenova-obveznega-zdravstvenega-zavarovanja.html
Diplomska naloga Prost pretok dela in storitev v zdravstvu v EU, 2006
http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/blagojevic2618.pdf
Konferenca Zdravstvo brez meja (teme in sodelujoči), oktober 2012
http://www.crossborderhealthcare-conference.eu/sl/program
Europarl TV: televizijski prispevek Zdravstvo brez meja
http://europarltv.europa.eu/sl/player.aspx?pid=6f447ca0-b95c-4113-91a2-9e390097b569

Poslanstvo gibanja Naravna imunost je izmenjava informacij med ljudmi, ki te informacije potrebujejo in želijo pridobiti za lastno raziskovanje in izobraževanje. Ne ukvarjamo se s (po)svetovanjem v zvezi s kakršnimikoli zdravstvenimi težavami, zdravljenjem, medicinskimi posegi ali z njimi povezanimi zadevami pravne narave.