Izbor člankov

Kritični strokovni članki, intervjuji s strokovnjaki, razprave

Luka Krušič in Ana Krušič-Kaplja, Slovenski veterinar in zdravnica: Cepljenje je škodljivo namesto koristno (2013) http://www.zalozba-planet.si/blog/show/blogID=138

Kelly Brogan: A Doctor's Awakening on Flu Vaccines in Pregnancy (2013)
http://gaia-health.com/gaia-blog/2013-06-25/a-doctors-awakening-on-flu-vaccines-in-pregnancy/(Zdravničino zbujanje o cepivih proti gripi v nosečnosti)

Kurt Perkins: My Crystal Clear Stance on Vaccines (which aren't immunizations)(2012)
http://www.drkurtperkins.com/2012/05/my-crystal-clear-stance-on-vaccines.html (Moje kristalno jasno stališče glede cepiv (ki niso imunizacija)) ¸

Catherine Frompovich: Intervju z dr. imunologije Tetyano Obukhanych (2012)
http://www.vaccinationcouncil.org/2012/06/13/interview-with-phd-immunologist-dr-tetyana-obukhanych-by-catherine-frompovich/ (1. del)
http://www.vaccinationcouncil.org/2012/06/20/an-interview-with-research-immunologist-tetyana-obukhanych-phd-part-2/ (2. del)
http://www.vaccinationcouncil.org/2012/07/05/an-interview-with-research-immunologist-tetyana-obukhanych-phd-part-3-of-3-catherine-frompovich/ (3. del)

Miloš Židanik: (Ne)varnost cepljenja (2011, str. 29)
http://www.zdravniskazbornica.si/admin/categories/magazines/pdf/Isis2011-02_brez_oglasov.pdf

Lidija Gajski: Cijepljenje – spas od zaraznih bolesti ili nepotreban rizik (2011)
http://www.zivot-ili-cijepljenje.hr/docs/cijepljenje/izjave/Cijepljenje%20-%20spas%20od%20zaraznih%20bolesti%20ili%20nepotreban%20rizik.pdf (Cepljenje – rešitev nalezljivih bolezni ali nepotrebno tveganje)

Francoise Berthoud: The Marvellous Health of Unvaccinated Children (2010)
http://www.vaccinationcouncil.org/2010/06/25/the-marvellous-health-of-unvaccinated-children/ (Čudovito zdravje necepljenih otrok)

Viera Scheibner: Slabo poznate činjenice o cijepivu protiv dječje paralize (2009)
http://www.zivot-ili-cijepljenje.hr/docs/cijepljenje/cjepiva/slabo%20poznate%20cinjenice%20o%20cijepljenju%
20protiv%20djecje%20paralize%20(nexus%2039%202009%2009%20i%20nexus%2040%202009%2010).pdf
(Slabo znana dejstva o cepivu proti otroški paralizi)

Charlotte Haug: The Risks and Benefits of HPV Vaccine (2009)
http://s3.amazonaws.com/files.posterous.com/surindra/aUz61u9H38zXGfmuqXd6TDQaavgHXHXcLwjOjvAeOg
JI1nWSw325wx2Rvb0g/The_Risks_and_Benefits_of_HPV_.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJFZAE65UYRT34AOQ&Expires=1329226122
&Signature=Xbwb1gOtYZfj%2B5hMzR3Pb2p%2FFI8%3D
(Tveganja in prednosti HPV cepiva)

Russel L. Blaylock: Ono o čemu vam liječnici ne govore (2008)
http://www.zivot-ili-cijepljenje.hr/docs/cijepljenje/dogma/Ono%20o%20cemu%20vam%20ne%20govore.pdf (Tisto, o čemer vam zdravniki ne govorijo)

Lourdes Salvador: Injurious Inoculation - Is Vaccination Behind Children´s Declining Health? (2008)
http://www.americanchronicle.com/articles/view/63658 (Škodljiva inokulacija – Je cepljenje v ozadju zatona zdravja otrok?)

Sherry Tenpenny: Challenging the Vaccine Dogma (2007)
http://drtenpenny.com/vaccine_dogma.aspx (Izzivi za dogmo cepljenja)

Harold E. Buttram, Alan R. Yurko: Shaken Baby Sindrome (SBS) or Vaccine-Induced Encephalitis? (2004)
http://www.freeyurko.bizland.com/sbsorvacc2004.html (Sindrom stresanja dojenčka ali s cepivi povzročen encefalitis)

Lawrence B. Palevsky: Vaccination: An Open Dialogue & Discussion (2003)
http://www.drpalevsky.com/mediacenter/Vaccinations-An_Open_dialog.pdf (Celjenje: Odprt dialog in razprava)

Charles Poser: Neurological Complications of Vaccinations (2003)
http://naturalk9.com/PDF/Neurological%20Complications%20of%20Vaccinations.pdf (Nevrološki zapleti cepljenja)

Sherry Tenpenny: The Belief in Vaccines (2002)
http://www.vaccinationnews.com/dailynews/December2002/BeliefVaccines12.htm (Verovanje v cepiva)

Harold Buttram: Reminiscences of America’s Children in the 1930s as Compared with Today, and the Possible Role of Vaccines in Causing Retrogressive Changes
http://www.vaccinationnews.com/dr-harold-buttram (Spomini na ameriške otroke v 1930. letih v primerjavi z današnjim časom in možna vloga cepiv kot povzročiteljev sprememb v smeri nazadovanja)

Karin Rižner: Cepljenje – temna stran zgodbe (2001)
http://www.svood.org/tszgodbe.htm

Philip F. Incao: Vaccine Information (1999)
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2008/01/02/vaccine-information.aspx (Informacije o cepivih)

Philip F. Incao: Suporting Children's Health (1997)
http://www.goodlight.net/vacexpert/suportng.htm (Podprimo zdravje otrok)

Harris L Coulter: Vaccination Debate: Do Vaccines Cause Cot Deaths? (1996)
http://www.pnc.com.au/~cafmr/coulter/vacc-deb.html (Razprava o cepljenju: Ali cepiva povzročajo smrt v zibelki?)

Poljudni članki

Življenje (2013), Milan Casagrande
Miti o cepljenju http://beremzivljenje.si/index.php/mit-o-cepljenju/
Cepljenje je napad na naravno imunost http://beremzivljenje.si/index.php/cepljenje-je-napad-na-naravno-imunost/

The Health Wyze Report (2013) The Amish Don't Get Autism But They Do Get Bio-terrorism
http://healthwyze.org/index.php/component/content/article/295-the-amish-dont-get-autism-but-they-do-get-bio-terrorism.html (Amiši nimajo avtizma, imajo pa bio-terorizem)

Jana (2012) Cepljenje in naravna imunost
http://www.jana.si/2012/08/cepljenje-in-naravna-imunost/ (delni dostop)

Primorske novice (2012) Starši opozarjajo, država stopnjuje represijo
http://aljatasi.com/2012/10/starsi-opozarjajo-drzava-stopnjuje-represijo/

Delo (2012) Predaja 5000 podpisov ministru za zdravje
http://www.delo.si/novice/politika/predaja-5000-podpisov-ministru-za-zdravje.html

Dnevnik (2012) Nevladniki pri ministru Gantarju s pobudo za odpravo obveznega cepljenja otrok
http://www.dnevnik.si/zdravje/nevladniki-pri-ministru-gantarju-s-pobudo-za-odpravo-obveznega-cepljenja-otrok

Planet lepote (2012) Čedalje več zahtev za prostovoljno cepljenje: Starševska gibanja razblinjajo iluzije o cepivih
http://www.planet-lepote.com/cedalje-vec-zahtev-za-prostovoljno-cepljenje

Finance (2012) Cepiva: za 30 milijard evrov iluzij (dostopno z geslom)
http://www.finance.si/360209/Cepiva-za-30-milijard-evrov-iluzij (1. del, odprt)
http://www.finance.si/360327/Cepiva-za-30-milijard-evrov-iluzij (2. del, dostop z geslom)

Večer (2012) Karin Rižner: »Cepiva povzročajo okvare imunskega sistema«
http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.asp?id=2012060405792120&kaj=3

Dnevnik (2011) Pasti, skrite v injekciji, pogovor z Milošem Židanikom, dr. med., psihiatrom
http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/nedeljski/1042424470(odprt le del članka)

Za zdravje (2011) Kdaj bo Slovenija odpravila obvezno cepljenje? (str. 18)
http://www.zazdravje.net/content/NovicePDF/Novicke_SZZ_12_2011_web.pdf

IAS (2011) So how does a mother feel when her baby is dead from vaccines and all she hears from doctors, the government and media is that vaccines are safe and effective?
http://www.ias.org.nz/natural-immunity/so-how-does-a-mother-feel-when-her-baby-is-dead-from-vaccines-and-all-she-hears-from-doctors-the-government-and-media-is-that-vaccines-are-safe-and-effective/(Kako se počiti mati, katere otrok umre zaradi cepiva, od zdravnika, oblasti in iz medijev pa posluša zgolj to, da so cepiva varna in učinkovita?)

Dave Mihalovic (2011) The Healthiest Children In The Future Will Be Unvaccinated
http://therefusers.com/refusers-newsroom/the-healthiest-children-in-the-future-will-be-unvaccinated-by-dave-mihalovic-naturopathic-doctor/ (V prihodnosti bodo necepljeni otroci najbolj zdravi otroci)

Natural News (2009) Why Vaccinations Harm Chlidren
http://www.naturalnews.com/025595.html (Zakaj cepljenja poškodujejo otroke)

Global research (2009) Are Vaccines Safe?
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=15669 (So cepiva varna?)

Mercola.com (2008) The Danger of Excessive Vaccionation During Brain Development, Russel L. Blaylock, dr. med., nevrolog in nevrokirurg
http://articles.mercola.com/sites/articles/pages/the-danger-of-excessive-vaccination-during-brain-development.aspx (Nevarnost prekomernega cepljenja v času razvoja možganov)

National Vaccine Information Center (2008) Vaccine Safety Research Priorities: Engaging the Public
http://www.nvic.org/injury-compensation/nationalvaccine.aspx (Raziskovalne prioritete na področju varnosti cepiv: Vključimo javnost)

Mladina (2006) Intervju: Lidija Gajski, zdravnica in avtorica knjige Zdravila ali zgodba o prevari
http://www.mladina.si/49653/lidija_gajski__zdravnica_in_avtorica_knjige_zdravila_ali_zgodba_o_prevari/?utm_source=tednik%2F201006%2Flidija%5Fgajski%5F%5Fzdravnica%5Fin%5Favtorica%5Fknjige%5Fzdravila
%5Fali%5Fzgodba%5Fo%5Fprevari&utm_medium=web&utm_campaign=oldLink


National Vaccine Information Center (1997) The Moral Right to Conscientious, Philosophical and Personal Belief Exemption to Vaccination
http://www.nvic.org/informed-consent.aspx (Moralna pravica do filozofskega in osebnega ugovora ter ugovora vesti glede cepljenja)